Zmiany Google w wytycznych Quality Rater Guidelines

29 stycznia, 2023 Autor pawel 0

Google wprowadziło znaczące zmiany w swoich wytycznych Quality Rater Guidelines (QRG) dotyczących wyszukiwania. Podczas gdy Google aktualizuje ten dokument kilka razy w roku, najnowsza wersja, dostarcza zauważalnych zmian w strukturze dokumentu, z wieloma nowymi sekcjami i tabelami i w sumie 11 nowymi stronami wartymi przeczytania. Podczas gdy istnieją dziesiątki ważnych szczegółów dotyczących tego, co się zmieniło, prawdopodobnie najważniejszą zmianą było wprowadzenie litery E na początek popularnego skrótu E-A-T.

Wprowadzenie E-E-A-T

Google wprowadziło pojęcie E-E-A-T, które oznacza:

-Doświadczenie

-Specjalizacja

-Autorytatywność

-Wiarygodność

Dodanie słowa doświadczenie wskazuje, że jakość treści może być również oceniana przez pryzmat zrozumienia stopnia, w jakim twórca treści ma doświadczenie w danym temacie. Wraz z tym przeformułowaniem E-E-A-T, Google stwierdza również, że zaufanie jest w centrum tej koncepcji.

Google podaje również wiele innych wyraźnych przykładów ważnych koncepcji, takich jak:

-Ocena reputacji stron internetowych i twórców treści

-Zakres, w jakim E-E-A-T ma znaczenie i jak powinno być oceniane

-Co to znaczy, że treść jest szkodliwa

1. Bardziej integracyjny język i szczegółowość

Wydaje się, że Google ewoluuje swój język, aby nadążać za zmianami. Dodało wiele nowych wzmianek o platformach mediów społecznościowych, influencerach i o tym, jak treści mogą przybierać różne formy, takie jak wideo, UGC i posty w mediach społecznościowych. W tej wersji Google stosuje również bardziej szczegółowe podejście, odpowiadając na wiele typowych pytań dotyczących tego, jak działa E-E-A-T i jakie ma znaczenie dla różnych tematów. Google precyzuje, jakie treści powinny być uznane za szkodliwe i czy codzienne doświadczenie jest wystarczające do stworzenia godnych zaufania treści dla danego tematu. Zmian jest znacznie więcej niż to, co zostało przedstawione poniżej. Wszyscy specjaliści SEO powinni poświęcić czas na zapoznanie się z nowymi wytycznymi Google, ponieważ służą one jako reprezentacja tego, gdzie Google chce, aby jego algorytmy zmierzały. Poniżej znajdują się niektóre z najważniejszych zmian w Search Quality Guidelines w grudniu 2022 roku.

2. Zrozumienie strony internetowej

Google zaktualizowało swoje wytyczne wokół identyfikacji tego, kto prowadzi stronę internetową. W nowych QRG, Google dodał następujące nowe wskazówki:

„Zacznij od ustalenia, kto jest odpowiedzialny za witrynę i kto stworzył treść na stronie. Następnie poszukaj informacji o stronie i/lub twórcach treści na samej stronie.”

Ten dodatek sugeruje, że ważne jest, aby wiedzieć, kto faktycznie jest właścicielem i operatorem strony. Google zaczęło również odnosić się do reputacji „witryny i/lub twórców treści” zamiast tylko do witryny, wskazując, że reputacja osób wnoszących treść na stronę powinna być również brana pod uwagę przy ocenie tej witryny.

3. Ogólna ocena jakości strony

Google znacząco zmieniło kolejność niektórych swoich porad związanych z oceną jakości strony i analizą informacji o reputacji.

Zaktualizowane QRG oferuje nowy, 3-etapowy proces oceny jakości strony:

-Ocena prawdziwego celu strony i prawdziwości informacji zawartych w witrynie

-Ocena potencjału strony do spowodowania szkody lub w inny sposób bycia niegodną zaufania

-Jeśli oceniający uzna, że strona jest szkodliwa, niegodna zaufania lub jest spamem, powinien wystawić jej najniższą ocenę jakości

Google wprowadziło nowe rozważania dotyczące zrozumienia typu strony internetowej. Niektóre z tych rozważań obejmują to, czy strona:

-Jest witryną hobbystyczną czy korporacyjną

-Zawiera transakcje finansowe lub wymaga płatności

-Jest obsługiwana przez wolontariuszy lub przez profesjonalistów

Google wskazał również, że choć reklamy są niezbędne dla wielu witryn, aby zarabiać, to „sposoby, w jakie reklamy przyczyniają się do doświadczenia użytkownika” są brane pod uwagę przy określaniu jakości strony. Jak stwierdzono w poprzednich częściach, reputacja witryny i jej twórców przyczynia się do jakości strony.

4. Jakość głównej treści

Google wprowadziło kilka istotnych zmian w sposobie oceniania głównej treści strony.

W poprzedniej wersji Google stwierdzało:

„W przypadku wszystkich typów stron internetowych stworzenie wysokiej jakości MC wymaga znacznej ilości przynajmniej jednego z następujących elementów: czasu, wysiłku, wiedzy fachowej oraz talentu/umiejętności”.

W nowej wersji Google usunął słowo „czas” i dodał słowo „oryginalność”.

„W przypadku większości stron jakość MC można określić na podstawie ilości wysiłku, oryginalności oraz talentu lub umiejętności” Biorąc pod uwagę nacisk Google na oryginalne treści, ten dodatek nie jest zaskakujący. Zwiększony nacisk Google na wysiłek z jasnym wyjaśnieniem, jak wygląda wysiłek jest dużą aktualizacją tej wersji QRG. Google wydaje się prosić oceniających o skupienie się na tym, ile rzeczywistej pracy włożono w tworzenie treści, w przeciwieństwie do taktyki, która wykorzystuje automatyzację. Google coraz bardziej skupia się również na oryginalności treści i obecności spostrzeżeń, których nie można znaleźć gdzie indziej.

5. Reputacja strony internetowej i twórców treści

Google rozszerzyło swoje zalecenia dotyczące zrozumienia reputacji zarówno witryny, jak i jej twórców. Jednym z ważnych dodatków jest to, że badanie reputacji zależy od tematu zawartości strony. Google prosi oceniających, aby myśleli o reputacji twórców treści „w kontekście tego, o czym jest strona.” Google dodał również nowy ważny szczegół dotyczący stron internetowych lub twórców treści, którzy tworzą treści na wielu różnych stronach internetowych. W takich przypadkach, oceniający jakość powinien wziąć pod uwagę „firmę lub twórcę treści”, co oznacza, że może spojrzeć na różne strony internetowe, aby uzyskać informacje o reputacji.

6. Reputacja twórców treści

Google rozszerzyło swoje wytyczne dotyczące określania reputacji poszczególnych autorów i twórców treści. Cała ta sekcja jest nowa i pokazuje, jak bardzo Google skupia się na reputacji poszczególnych twórców treści (wspominają nawet o influencerach!):

7. Doświadczenie, wiedza, autorytatywność i zaufanie (E-E-A-T)

E-A-T Google jest gorącym tematem w społeczności SEO od kilku lat. Ta wersja Wytycznych Quality Rater wprowadza nową, rozwiniętą wersję E-A-T:

E-E-A-T: Experience, Expertise, Authority and Trust

Wraz z wprowadzeniem dodatkowej litery – E – dla doświadczenia – Google umieszcza teraz również „zaufanie” w centrum ważnych czynników wpływających na jakość strony.

Według Google

„Zaufanie jest najważniejszym członkiem rodziny E-E-A-T, ponieważ niegodne zaufania strony mają niskie E-E-A-T bez względu na to, jak doświadczone, eksperckie lub autorytatywne mogą się wydawać”. Zaufanie to mechanizm, dzięki któremu oceniający określają, czy strona jest „dokładna, uczciwa, bezpieczna i wiarygodna”. Google podaje przykład sklepów internetowych, które wymagają bezpiecznych systemów płatności online i dobrej obsługi klienta. Wspomina również o stronach z recenzjami produktów – wiarygodna recenzja pomogłaby odbiorcom podjąć świadomą decyzję, a nie tylko próbowała sprzedać produkt.

Google wprowadziło nową tabelę, która ma pomóc oceniającym zrozumieć, jak podchodzić do kwestii doświadczenia, fachowości i autorytatywności: Wprowadzenie „doświadczenia” do koncepcji E-A-T jest zgodne z wieloma aktualizacjami i komunikatami Google w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie związanymi z treściami recenzji produktów. Google koncentruje się na stopniu, w jakim twórcy treści mają „niezbędne doświadczenie z pierwszej ręki w danym temacie”. Posiadanie znaczącego doświadczenia nadaje się do zaufania. Google używa przykładu recenzji produktu – ktoś, kto osobiście używał produktu, ma większe doświadczenie niż ktoś, kto nie używał, a więc tworzy większe zaufanie.

Przy ocenie Zaufania, najważniejszego „członka rodziny E-E-A-T”, oceniający powinni wziąć pod uwagę:

-Co witryna mówi o sobie na swojej stronie About Page lub innych stronach profilu

-Co inni mówią o stronie lub jej twórcach (recenzje i referencje osób trzecich)

-To, co jest widoczne na stronie – rzeczywiste dowody na to, że twórcy treści można zaufać (np. rzeczywiste dowody na to, że robią to, w czym twierdzą, że są ekspertami)

Google dodaje również nowy ważny szczegół dotyczący konfliktu interesów. Recenzja producenta produktu nie jest godna zaufania, podobnie jak recenzja influencera opłacanego za promowanie produktu.

Google wydaje się rysować wyraźną granicę między wolnością słowa a przemocą w swojej definicji szkodliwych treści. Google podaje wyraźne przykłady „szkodliwie mylących informacji”, w tym kilka popularnych internetowych teorii spiskowych, które są albo wyraźnie niedokładne, zaprzeczają ugruntowanym konsensusom ekspertów, albo są bezpodstawne.

Google podaje przykłady tego, jak wygląda brak odpowiedniego poziomu E-E-A-T dla tematu lub celu strony. Oto podane przykłady:

– Twórcy treści brakuje odpowiedniego doświadczenia, np. recenzja restauracji napisana przez kogoś, kto nigdy w niej nie był

– Twórca treści nie posiada odpowiedniej wiedzy

-Strona lub twórca treści nie jest autorytatywnym lub godnym zaufania źródłem dla tematu strony, np. pliki do pobrania formularzy podatkowych na stronie poświęconej gotowaniu

-Strona lub witryna nie jest godna zaufania ze względu na swój cel, np. strona z zakupami z minimalnymi informacjami o obsłudze klienta

Te przykłady pomagają w konceptualizacji różnych ról, jakie każda litera w E-E-A-T odgrywa w ocenie jakości strony.