Słownik SEO: Czym jest HTTPS?

14 grudnia, 2022 Autor pawel 0

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) to protokół używany do bezpiecznego przesyłania danych przez Internet. Jest to zaszyfrowana wersja HTTP. HTTPS jest powszechnie stosowany do bezpiecznej komunikacji przez Internet, takiej jak logowanie się na stronie internetowej, dokonywanie zakupów lub przesyłanie poufnych informacji. Gdy użytkownik łączy się z witryną internetową za pomocą protokołu HTTPS, jego przeglądarka nawiązuje bezpieczne połączenie z serwerem witryny. Serwer wysyła następnie swój cyfrowy certyfikat do przeglądarki, która weryfikuje go i szyfruje wszystkie dane przesyłane między przeglądarką a serwerem. Dzięki temu wszelkie dane przesyłane przez połączenie są chronione przed podsłuchem i manipulacją. Jedną z kluczowych cech HTTPS jest zastosowanie szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer) lub TLS (Transport Layer Security). To szyfrowanie zapewnia bezpieczną komunikację między przeglądarką a serwerem. Kiedy użytkownik łączy się z witryną przy użyciu protokołu HTTPS, przeglądarka i serwer negocjują klucz szyfrowania, który ma być użyty podczas sesji. Po ustaleniu tego klucza wszystkie dane przesyłane między przeglądarką, a serwerem są szyfrowane. Oprócz szyfrowania, HTTPS zapewnia również integralność danych. Integralność danych oznacza, że przesyłane dane nie zostały w żaden sposób zmienione. Jest to ważne, ponieważ zapewnia, że przesyłane dane są autentyczne i nie zostały naruszone podczas tranzytu. HTTPS służy również do uwierzytelniania strony internetowej i serwera. Certyfikat cyfrowy dostarczony przez serwer jest używany do weryfikacji tożsamości strony internetowej. Pomaga to zapobiegać atakom phishingowym, w których osoba atakująca tworzy fałszywą stronę internetową, która wygląda jak prawdziwa i nakłania użytkowników do wprowadzania poufnych informacji.

Różnice pomiędzy protokołami HTTP i HTTPS:

HTTP (HyperText Transfer Protocol) i HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) to dwa najczęściej używane protokoły do przesyłania danych w sieci WWW. Chociaż oba protokoły służą temu samemu celowi przesyłania danych między serwerem internetowym a klientem (zwykle przeglądarką internetową), istnieje kluczowa różnica, która czyni HTTPS bardziej bezpieczną opcją. HTTP to oryginalny protokół do przesyłania danych w sieci i działa poprzez wysyłanie danych w postaci zwykłego tekstu, co oznacza, że informacje mogą być łatwo przechwycone i odczytane przez każdego, kto ma dostęp do sieci. Nie jest to problem dla prostych stron internetowych, które nie mają do czynienia z wrażliwymi informacjami, ale dla stron, które wymagają od użytkowników wprowadzania poufnych informacji, takich jak dane logowania lub informacje o płatnościach, HTTP nie jest wystarczająco bezpieczną opcją. HTTPS natomiast wykorzystuje technologię szyfrowania o nazwie SSL (Secure Sockets Layer) lub TLS (Transport Layer Security) do zabezpieczenia transmisji danych. Oznacza to, że wszelkie dane przesyłane za pośrednictwem HTTPS są szyfrowane i nie mogą być łatwo przechwycone lub odczytane przez osoby trzecie. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową wykorzystującą HTTPS, przeglądarka nawiązuje bezpieczne połączenie z serwerem internetowym. To bezpieczne połączenie jest weryfikowane poprzez proces znany jako SSL/TLS Handshake, który obejmuje wymianę certyfikatów cyfrowych i kluczy szyfrowania. Po ustanowieniu bezpiecznego połączenia wszystkie dane przesyłane między przeglądarką a serwerem są szyfrowane i chronione. Kolejną zaletą protokołu HTTPS jest to, że zapewnia on uwierzytelnianie, co oznacza, że użytkownicy mogą być pewni, że komunikują się ze stroną internetową, którą zamierzali odwiedzić. Dzieje się tak dlatego, że certyfikat SSL/TLS wydany dla strony internetowej jest weryfikowany przez zaufany organ certyfikatów stron trzecich, takich jak GlobalSign lub VeriSign.

Podczas gdy zarówno HTTP jak i HTTPS służą temu samemu celowi przesyłania danych w sieci, HTTPS jest bezpieczniejszą opcją ze względu na możliwości szyfrowania i uwierzytelniania. Jeśli strona internetowa ma do czynienia z poufnymi informacjami, takimi jak dane logowania lub informacje o płatnościach, wysoce zalecane jest korzystanie z protokołu HTTPS w celu ochrony transmisji danych i zapewnienia bezpiecznego doświadczenia użytkownika.

Podsumowując, HTTPS jest krytycznym elementem bezpiecznej komunikacji przez internet. Dzięki zastosowaniu szyfrowania, integralności danych i uwierzytelniania, HTTPS pomaga chronić użytkowników przed cyberatakami i kradzieżą danych. Ponieważ coraz więcej wrażliwych informacji jest przesyłanych przez Internet, stosowanie HTTPS stanie się jeszcze ważniejsze w utrzymaniu bezpieczeństwa sieci.